Home > 2019 > December

Se știe că plăcile litosferice sunt în derivă. Descrie cum va evolua în timp zona de rift a Mării Roșii sub acțiunea derivei plăcii Africane și a Anatoliei. Argumentează răspunsul

Zona de rift înseamnă că plăcile se îndepărtează una de alta. Placa Africană se mișcă spre nord, iar cu timpul se consideră că Marea Mediterană va dispărea, iar Marea Roșie își va mări teritoriul, făcând parte din Oceanul Indian.

Read More