Home > 2020 > January

Încercuiește litera A dacă afirmația este adevărată și litera F dacă afirmația este falsă. Benzenul decolorează apa de brom. Vazelina se flosește la confecționarea lumânărilor. Benzenul este denumirea chimică a benzinei. Prima fracție de distilare la 120 grade Celsius se numește păcură. Partea de masă a carbonului în toulen este egală cu partea lui de masă în benzen

Benzenul decolorează apa de brom - F Vazelina se flosește la confecționarea lumânărilor - F Benzenul este denumirea chimică a benzinei - F Prima fracție de distilare la 120 grade Celsius se numește păcură - A Partea de masă a carbonului în toulen este egală cu partea lui de masă în benzen - A

Read More