Friday, August 19, 2022
Home > Limba Romana > Comentariu Literar – Floare Albastră – de Mihai Eminescu

Comentariu Literar – Floare Albastră – de Mihai Eminescu

Poezia are ca motiv “floarea albastră”, un motiv romantic în care această floare se metamorfează în femeie, tulburând inima eroului. Pentru Eminescu floarea albastră resprezintă viața. Albastrul este un simbol al infinitului, al cerului și al mării. Poezia este creată din două părți, iar ele sunt legate de o strofă, cea de-a patra, care conține reflecțiile poetului și începutul ideii din ultima strofă. În primele trei strofe poetul evidențiază cunoașterea filosofică. În aceste strofe, iubita îi aduce iubitului un reproș. Acest reproș se găsește în ultimele versuri ale strofei a treia:

“Nu căuta în depărtare

Fericirea ta, iubite!”.

În strofa a patra sunt surprinse gesturi calde și ocrotitoare de moment, ale poetului la dulcea chepare a iubitei:

“Dulce netezându-mi părul”.

La reproșul iubitei, poetul răspunde cu o tăcere, care deschide ideea din ultima strofă prin versul:

“Totuși este trist în lume”.

În partea a doua a poeziei este o altă cunoaștere, cea unde este chemat iubitul, cu izvoare ce “plâng în vale” sau stânci înalte și prăpastii mărețe. Gesturile iubitei sunt făcute în glumă. În timpul în care iubitul îi va spune “povești și minciuni”, ea, va încerca dragostea lui. Chemarea este tentantă, pentru că iubita este ca în “Dorință” frumoasă. Fața va fi “roșie ca mărul” în timp ce gura lui va fi astupată de către părul ei de aur. Această invitație este urmată de săruturi sub pălărie pentru ca să nu îi vadă nimeni. Cei doi îndrăgostiți vor porni în sat. Ajungerea la poartă este urmată de despărțire.

În final apare epitetul “dulce minune”, care simbolizează de data aceasta egalitatea între ființa iubită și miracolul. În ultima strofă este prezent motivul despărțirii, iar “floare albastră” subliniază intensitatea trăirii generată de contrastul dintre iluzie și realitate, accentuată de acel “totuși”.

Daniel
Salut! Mă numesc Daniel și sunt aici pentru a te ajuta cu temele pentru acasă.

Leave a Reply