Home > 2020 > March

Exprimă-ţi, într-o reflecţie de 3–5 enunțuri, atitudinea faţă de necesitatea de a vorbi corect într-o limbă, luând în dezbatere afirmaţia: Mass-media trebuie să promoveze vorbirea corectă

Mass-media trebuie să promoveze vorbirea corectă pentru că în primul rând oamenii de acolo se informează regulat. Astfel, dacă limbajul nu este utilizat corect, oamenii vor începe să vorbească incorect, pentru că așa ar crede ei că este corect să vorbească. De aceea Mass-media trebuie să fie foarte atentă ce

Read More

Analizând hărțile tematice, descrie câte o consecință pentru dezvoltarea economiei Marii Britanii, care rezultă din particularitățile poziției economico-geografice a statului enumerate mai jos: Marea Britanie are ieșire la Oceanul Atlantic, Marea Nordului și Marea Mânecii; Marea Britanie are hotar terestru numai cu Irlanda

Marea Britanie are ieșire la Oceanul Atlantic, Marea Nordului și Marea Mânecii: Ieșirea la oceane îi permite Marii Britanii să extragă petrol și gaze naturale, fapt ce le întreține independența economică; Marea Britanie are hotar terestru numai cu Irlanda: Puține state vor contesta dominația maritimă în oceane;

Read More

Elaborează un text argumentativ, continuând enunțurile: Fiecare om poate săfie cel mai iubit dintre pământeni, pentru că…; Fiecare om poate să fie cel mai fericit dintre pământeni, pentru că…;

Fiecare om poate să fie cel mai iubit dintre pământeni, pentru că prin faptele lui, merită;Fiecare om poate să fie cel mai fericit dintre pământeni, pentru că are doar o viață;Fiecare om poate să fie cel mai nobil dintre pământeni, pentru că la rândul lui va fi și el răsplătit

Read More