Home > 2020 > April

Se știe că în 1998 denumirea capitalei Kazahstanului a fost schimbată din Akmola în Astana, Studiază literatura suplimentară șu indică: Toponimia cuvântului Akmola, ce a servit drept motiv pentru schimbarea denumirii; Cum s-a numit acest oraș în perioada sovietică ?; Care oraș a fost capitala Kazahstanului în perioada sovietică și în primii ani după dobândirea independenței ?

Toponimia cuvântului Akmola, ce a servit drept motiv pentru schimbarea denumirii: Akmola - Mormântul / Altarul Alb din Kazahstan, unde este înmormântat veneratul Abîlai hanoi kipceakc Niaz bi; Cum s-a numit acest oraș în perioada sovietică ?: Akmolinsk (1832 - 1961); Țelinograd (1961 - 1992); Care oraș a fost capitala Kazahstanului în perioada sovietică

Read More