Home > 2020 > July

Analizaţi adaptările păsărilor la zbor: a) în schelet; b) în aparatul digestiv; c) în aparatul respirator; d) în aparatul excretor; e) în aparatul de reproducere; f) în sistemul nervos şi organele de simţ.

a) în schelet - oasele mici și subțiri, corp ușor, compact și aerodinamic. b) în aparatul digestiv - digestia rapidă. c) în aparatul respirator - respirația foarte rapidă. d) în aparatul excretor - excreția în timpul zborului. e) în aparatul de reproducere - fecundarea este internă, iar ouăle depuse se află în locuri sigure,

Read More

Definiţi noţiunile: oase pneumatice, carenă, furcă, barbe, avicultură, animale homeoterme

oase pneumatice - oasele care au cavități umplute cu aer, ceea ce le face mai ușoare decât oasele care sunt complet solide. carenă - termen folosit pentru a desemna bordajul operei vii, pe care se depun alge și scoici. furcă - extremitatea inferioară a sternului, cu cele două cartilaje costale fixate de el. avicultură - știința care

Read More

Asociaţi noţiunile din cele două coloane. a) Regnul Monera b) Regnul Protista c) Regnul Ciupercile d) Regnul Plantele e) Regnul Animalele 1. Lichenii 2. Algele albastre 3. Algele brune 4. Coniferele 5. Bazidiomicetele 6. Mazărea 7. Oomicetele 8. Celenteratele 9. Furnica 10. Bacteriile 11. Parameciul 12. Ferigile

a) Regnul Monera - Algele albastre, Bacteriile; b) Regnul Protista - Algele brune, Parameciul, Oomicetele; c) Regnul Ciupercile - Bazidiomicetele, Lichenii; d) Regnul Plantele - Mazărea, Coniferele, Ferigile; e) Regnul Animalele - Celenteratele, Furnica;

Read More

Comparaţi filumurile Coniferele şi Angiospermele după algoritmul: a) forma vitală; b) particularităţile reproducerii; c) ţesutul conducător

ConifereleCriteriiAngiospermelelemnoase (arbori, arbuști)forma vitalălemnoase, ierboase și suculente (arbori arbuști, ierburi, liane)Posedă flori (conuri) fără înveliș floral, unisexuate. Conurile masculine sunt mărunte cu mai mulți saci polenici. Cele feminine au 2 ovule golașe.particularitățile reproduceriiAngiospermele au glori evoluate unisexuate sau bisexuate. Ovarul acoperă și protejează ovulele.traheide, tuburi ciuruitețesutul conducătortrahee

Read More

Completaţi spaţiile libere pe caiet. Celenteratele au sistem nervos de tip …, viermii inelaţi de tip …, iar moluştele de tip …. Aparat circulator de tip deschis au încrengăturile …, iar de tip închis, încrengăturile…

Celenteratele au sistem nervos de tip reticulat difuz, viermii inelaţi detip scalariform, iar moluştele de tip ganglionar.Aparat circulator de tip deschis au încrengăturile moluște, iarde tip închis, încrengăturile vertebrate.

Read More