Monday, May 16, 2022
Home > Nerezolvate > Într-o transformare izotermă sistemul termodinamic nu primeşte căldură, deoarece în transformarea ce se produce la temperatură constantă variaţia energiei interne este egală cu zero. Răspuns: afirmaţia 1 – ; afirmaţia 2 – ; relaţia cauză–efect –

Într-o transformare izotermă sistemul termodinamic nu primeşte căldură, deoarece în transformarea ce se produce la temperatură constantă variaţia energiei interne este egală cu zero. Răspuns: afirmaţia 1 – ; afirmaţia 2 – ; relaţia cauză–efect –

Daniel
Salut! Mă numesc Daniel și sunt aici pentru a te ajuta cu temele pentru acasă.

Leave a Reply