Home > 2022 > January (Page 2)

Plantele sunt organisme eucariote, pluricelulare, autotrofe. a) enumerați grupele de plante vasculare; b) comparați plantele avasculare cu plantele vasculare având în vedere trei componente structurale; c) construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat

a) enumerați grupele de plante vasculare: Pteridofita;Spermathophyta; b) comparați plantele avasculare cu plantele vasculare având în vedere trei componente structurale: Plantele vasculare se reproduc prin semințe iar cele avasculare se reproduc prin spori; c) construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat: Plantele vasculare sunt plante înalte;Plantele vasculare au o

Read More