Sunday, June 26, 2022
Home > Limba Romana > Eseu pe tema “Scriitorii români pe care îi cunosc”

Eseu pe tema “Scriitorii români pe care îi cunosc”

Poporul român este foarte variat în diverse domenii, unul dintre ele fiind arta de a crea. Din cele mai vechi timpuri, limba română a cunoscut o mulțime de oameni de cultură excepționali, care pe lângă crearea unor opere de artă prețioase, au participat și la îmbogățirea vocabularului limbii.

Dimitrie Cantemir (1673 – 1723) a fost primul și cel mai important umanist român, “deschizător” al Secolului Luminilor. Prozator, istoric și filosof, a adus mari contribuții în cunoașterea și dezvoltarea limbii române și literaturii. “Descrierea Moldovei” este cea mai cunoscută operă a lui D. Cantemir, în care acesta descrie Moldova caracteristică acelei epoci – sub aspect politic, social și cultural. “Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman” este o altă lucrare, scrisă în latină, care timp de un secol a fost singura referință valabilă de proporții mari despre Imperiul Otoman. El a fost numit de către George Călinescu “Lorenzo de Medici al nostru”.

În anul 1788 se naște Gheorghe Asachi – un alt om de cultură, numit și “deschizător de drumuri”. El a participat activ în viața literară și culturală a Moldovei de la începutul secolului XIX, introducând specii noi pentru literatura română – sonetul, balada, fabula versificată, poemul în proză. După fondarea gazetei “Albina românească” (1829), el organizează Institutul tipolitografic “Albina” – prima editură de cărți laice din Moldova. Asachi a evocat trecutul țării noastre în volumul “Nuvele istorice”, reconstituind evenimentele legate de personalități, precum Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Alexandru cel Bun și alții. Drama “Țiganii” și spectacolul “Mirtil și Hloe” sunt alte două opere bine cunoscute.

O altă personalitate marcată este Vasile Alecsandri (1818 – 1890). Supranumit “acel rege-al poeziei vecinic tânăr și ferice”, el a fost poet, prozator și dramaturg, contribuind la afirmarea literaturii românești moderne. Schița “Vasile Porojan” îi va readuce lui însuși amintiri frumoase, pe care le va împărtăși și cititorului. Descoperirea folclorului determină apariția primei culegeri românești de folclor, care cuprinde poezii populare, balade (“cântice bătrânești”), “Miorița”, a arătat marile valori artistice create de poporul nostru. Ciclurile “Pasteluri”, “Legende”, “Ostașii noștri” au fost dedicate literaturii.

Ioan Slavici (1848 – 1925) a fost întemeietorul prozei realiste moderne, creatorul nuvelei și romanului de tip realist. Cele mai cunoscute opere sunt: poveștile (“Ziua Zorilor”, “Ileana cea șireată”, “Spaima zeilor”), romanele “Mara”, “Cel din urmă Armaș”, nuvela “Moara cu noroc”.

“Românul Absolut” – Mihai Eminescu (1850 – 1889) a fost un poet național și universal. “Luceafărul poezii românești” a fost un romantic, care s-a înscris în durata eternă a poporului român. El a ridicat poezia la nivel de capodoperă, creând niște opere veșnice, precum “La mormântul lui Aron Pumnul”, “Luceafărul”, “Floare albastră”, “Junii corupți”, “La steaua”, “Revedere”, “De ce nu-mi vii”, “O, rămâi”, “Freamăt de codru”, “Ce te legeni”, din proză “Sărmanul Dionis”, “Cezara”, piesa de teatru “Alexandru Lăpușneanu”.

Alexandru Macedonski (1854 – 1920) era numit “poetul simțurilor” și “magicianul verbului”. El s-a remarcat prin crearea rondelurilor.

Tudor Arghezi (1880 – 1967) a fost “creatorul limbajului poetic modern”, care a revoluționat limbajul poetic lăsând în urmă poezii, romane, eseuri, publicistică, traduceri.

Ion Creangă (1839 – 1889) a fost “marele povestitor”, “bunicul sfătos din Humulești”. S-a făcut cunoscut prin poveștile excepționale, precum “Capra cu trei iezi”, “Punguța cu doi bani”, “Ursul păcălit de vulpe”, “Fata babei și fata moșneagului” și multe altele. “Amintiri din copilărie” este un volum ce descrie faptele petrecute însuși de autor când era copil.

George Bacovia, Mircea Eliade, George Călinescu, Liviu Rebreanu, Octavian Goga, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Lucian Blaga – sunt alți scriitori “mari” români pe care îi cunosc. Le mulțumesc că au participat la dezvoltarea culturii și limbii noastre – românești.

Daniel
Salut! Mă numesc Daniel și sunt aici pentru a te ajuta cu temele pentru acasă.

Leave a Reply