Wednesday, December 7, 2022
Home > Limba Romana > Eseu pe tema “Personalități și opere ale literaturii române pe care le-aș prezenta unui prieten dintr-o țară străină”

Eseu pe tema “Personalități și opere ale literaturii române pe care le-aș prezenta unui prieten dintr-o țară străină”

Eseu pe tema “Personalități și opere ale literaturii române pe care le-aș prezenta unui prieten dintr-o țară străină”

“Literatura unui popor este, în rezumat, un autoportret colectiv, un amplu tablou în mișcare” (Constantin Ciopraga). Reieșind din spusele criticului, un popor nu ar putea exista fără literatură. Întrucât personalitățile sunt pilonii acesteia, ei reprezintă poporul.

Personalitățile pot fi de mai multe tipuri, dar, referindu-ne la literatură, acestea sunt scriitorii. Unul dintre cele mai cunoscute și iubite personalități este Mihai Eminescu – luceafărul poeziei românești, poet național și internațional. “Românul absolut” a lăsat în urma lui o mulțime de capodopere. Acestea au îmbunătățit și au participat la dezvoltarea literaturii poporului nostru.

Poemul “Luceafărul” este una dintre cele mai cunoscute opere ale lui Eminescu. Aceasta constituie sinteza creației eminesciene, exprimând idealul de desăvârșire morală și spirituală. Nu oricine ar putea scrie o “poveste de dragoste” în versuri. De aceea, această poezie ar fi prima operă pe care i-aș prezenta-o cuiva străin.

Altă personalitate marcantă este Gheorghe Asachi. El a introdus specii literare noi, precum – sonetul, balada, fabula și poemul în proză.

Vasile Alecsandri – “rege al poeziei vecinic tânăr și ferice” a descoperit folclorul, culegând balade și poezii poporale. Din operele lui, aș prezenta balada “Miorița”. În ea se descrie peisajul rural tipic nouă, dar și reflectă dorința de avuție, egoismul, care duce și la amor.

Ion Creangă, “marele povestitor”, s-a făcut cunoscut prin poveștile excepționale. “Amintiri din copilărie” ar fi volumul recomandat de către mine. În el sunt redate foarte bine întâmplările și este folosit un limbaj simplu, pe înțelesul cititorilor de orice vârstă.

Grigore Vieru a lăsat în urma lui o mulțime de opere excepționale. Chiar dacă acesta a folosit un limbaj mai simplu, el a putut reda sentimentele și ideile pe înțelesul tuturor. Din varietatea lui de poezii, aș putea recomanda “În limba ta”, “Frumoasă-i limba noastră” și multe altele.

Oricine, chiar de e străin, ar îndrăgi literatura românească, lecturând cel puțin operele recomandate aici.

Daniel
Salut! Mă numesc Daniel și sunt aici pentru a te ajuta cu temele pentru acasă.

Leave a Reply