Wednesday, December 7, 2022
Home > Limba Romana > Eseu pe tema “Rolul mass-mediei, al literaturii și culturii, al științei și educației în evoluția limbii române ca limbă literară”

Eseu pe tema “Rolul mass-mediei, al literaturii și culturii, al științei și educației în evoluția limbii române ca limbă literară”

Eseu pe tema “Rolul mass-mediei, al literaturii și culturii, al științei și educației în evoluția limbii române ca limbă literară”

Limba este un element de bază pentru orice noțiune. Acest “fundament”, însă, nu poate exista fără alte elemente, care s-o dezvolte și să o mențină de-a lungul timpului.

Limba română a apărut în urma încrucișării mai multor limbi latine – aceasta fiind originea ei. Graiul vorbit de noi, însă, nu ar fi existat, dacă în urma apariției limbii române aceasta nu s-ar fi dezvoltat.

În procesul evoluției limbii române au participat în special mass-media, literatura, cultura, știința și educația. Cea dintâi informa poporul cu noutăți și schimbări care aveau loc în perioadele date. În reviste erau publicate diverse articole și lucrări literare, precum poezii. Datorită unor personalități excepționale – scriitorii, cultura noastră s-a dezvoltat și va continua și mai departe acest proces.

Dimitrie Cantermir, Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri, Ioan Slavici, Dimitrie Bolintineanu, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Ion Creangă. Octavian Goga, Mircea Eliade și Grigore Vieru sunt doar o parte din oamenii cărora trebuie să le mulțumim.

Cei care au trecut în neființă și ne-au lăsat așa o limbă bogată și frumoasă, trebuie urmați. Doar prin educație limba română se va menține și va crește. Pentru a se împlini acest lucru, trebuie să ne educăm pe noi înșine și pe urmașii noștri. Doar așa vom putea să ridicăm valoarea culturii și a literaturii române.

Daniel
Salut! Mă numesc Daniel și sunt aici pentru a te ajuta cu temele pentru acasă.

Leave a Reply