Home > Daniel (Page 2)

29. Referitor la analizatorul kinestezic este adevărată afirmația: a) corpusculii neurotendinoși Golgi au inervație senzitivă și motorie; b) terminațiile nervoase libere transmit informații proprioceptive de la nivelul capsulei articulare; c) fusurile neuromusculare previn contracțiile musculare prea puternice; d) receptorii kinestezici includ corpusculii Vater-Pacini din hipoderm; e) informează SNC asupra gradului de contracție a mușchilor scheletici

Read More