Home > Altele

Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor propoziții: a) Creștinii se mântuiesc în comuniune cu semenii; b) Scopul credincioșilor esteîmplinirea dorințelor materiale; c) Parohia este comunitatea unei biserici, condusă de un ierarh; d) Biserica poate avea forma de corabie sau de cruce; e) Prin edictul de la Milan din anul 313 s-a acordat libertate creștinismului

a) Creștinii se mântuiesc în comuniune cu semenii - Adevărat; b) Scopul credincioșilor esteîmplinirea dorințelor materiale - Fals; c) Parohia este comunitatea unei biserici, condusă de un ierarh - Adevărat; d) Biserica poate avea forma de corabie sau de cruce - Fals; e) Prin edictul de la Milan din anul 313 s-a acordat libertate

Read More