Home > Biologia

Transcrie enunţurile de mai jos. Notează cu A dacă afirmaţia este adevărată și cu F dacă este falsă. Reformulează afirmaţiile false astfel încât să devină adevărate. 1) În interiorul plantelor se găsesc vase de sânge prin care circulă apa și substanțele minerale sau apa şi substanțele hrănitoare. 2) Cianobacteriile sunt alge albastre-verzi capabile de fotosinteză

1) În interiorul plantelor se găsesc vase de sânge prin care circulă apa și substanțele minerale sau apa şi substanțele hrănitoare - Fals. În interiorul plantelor se găsesc vase conducătoare prin care circulă apa și substanțele minerale sau apa şi substanțele hrănitoare - Adevărat. 2) Cianobacteriile sunt alge albastre-verzi capabile de fotosinteză

Read More

Evoluția reprezintă: a) un proces de dezvoltare istorică a lumii organice; b) un proces de dezvoltare în salturi; c) dezvoltarea reversibilă a lumii vii; d) dezvoltarea ireversibilă a lumii vii; e) dezvoltarea de la forme de viață cu o organizare simplă la forme de viață complexe

Evoluția reprezintă: a) un proces de dezvoltare istorică a lumii organice; d) dezvoltarea ireversibilă a lumii vii; e) dezvoltarea de la forme de viață cu o organizare simplă la forme de viață complexe;

Read More