Home > Dezvoltarea personală

Eseu “Rolul mass-mediei, al literaturii și culturii, al științei și educației în evoluția limbii române ca limbă literară”

Limba este un element de bază pentru orice națiune. Acest "fundament", însă, nu poate exista fără alte elemente, care să o dezvolte și să o mențină de-a lungul timpului. Limba română a apărut în urma încrucișării a mai multor limbi latine, aceasta fiind originea ei. Graiul vorbit de către noi, însă,

Read More