Home > Informatica

Se dă matricea. Să se afișeze: a) suma elementelor matricei; b) suma elementelor pozitive; c) numărul elementelor negative – C

#include <stdio.h>int main(){    int i,j,lin,col,sum,k;    int a[10][10];    printf("Dati numarul de linii si coloane a matricei: ");    scanf("%d %d",&lin,&col);    printf("Introduceti elementele matricei:\n");    for(i=0;i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            scanf("%d",&a[i][j]);        }    }    for(i=0,sum=0;i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            sum=sum+a[i][j];        }    }    printf("Suma elementelor matricei: %d\n",sum);    for(i=0,sum=0;i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            if(a[i][j]>0){                sum=sum+a[i][j];            }        }    }    printf("Suma elementelor pozitive matricei: %d\n",sum);    for(i=0,k=0;i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            if(a[i][j]<0){               

Read More

Se dă matricea și un număr t. Să se afișeze elementele: a) liniei t; b) coloanei t – C

#include <stdio.h>intmain (){    int i, j, lin, col, t;    int a[10][10];    printf ("Dati numarul de linii si coloane a matricei: ");    scanf ("%d %d", &lin, &col);    printf ("Introduceti elementele matricei:\n");    for (i = 0; i < lin; i++)    {        for (j = 0; j < col; j++)        {            scanf ("%d",

Read More

Să se afle cel mai mare element al matricei și numărul liniei și coloanei corespunzătoare lui – C

#include <stdio.h>int main(){    int i,j,lin,col,max,memorieLin,memorieCol;    int a[10][10];    printf("Dati numarul de linii si coloane a matricei: ");    scanf("%d %d",&lin,&col);    printf("Introduceti elementele matricei:\n");    for(i=0;i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            scanf("%d",&a[i][j]);        }    }    for(i=0,max=a[0][0];i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            if(a[i][j]>max){                max=a[i][j];                memorieLin=i;                memorieCol=j;            }        }    }    printf("\nCel mai mare element al matricei: %d\n",max);    printf("Pozitia elementului in matrice: Linia - %d, Coloana

Read More

Să se afle cel mai mic element al matricei și numărul liniei și coloanei corespunzătoare lui – C

#include <stdio.h>intmain (){    int i, j, lin, col, min, memorieLin, memorieCol;    int a[10][10];    printf ("Dati numarul de linii si coloane a matricei: ");    scanf ("%d %d", &lin, &col);    printf ("Introduceti elementele matricei:\n");    for (i = 0; i < lin; i++)    {        for (j = 0; j < col; j++)        {           

Read More

Pentru fiecare linie a matricei să se afle suma și numărul de elemente pozitive – C

#include <stdio.h>int main(){    int i,j,lin,col,sum,k;    int a[10][10];    printf("Dati numarul de linii si coloane a matricei: ");    scanf("%d %d",&lin,&col);    printf("Introduceti elementele matricei:\n");    for(i=0;i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            scanf("%d",&a[i][j]);        }    }    for(i=0;i<lin;i++){        sum=0;        k=0;        for(j=0;j<col;j++){            if(a[i][j]>0){                sum=sum+a[i][j];                k++;            }        }        printf("Suma elementelor pozitive liniei %d: %d\n",i+1,sum);        printf("Numarul elementelor pozitive liniei %d: %d\n",i+1,k);        printf("\n");    }}

Read More

Pentru fiecare coloană a matricei să se calculeze suma și numărul de elemente negative – C

#include <stdio.h>intmain (){    int i, j, lin, col, sum, k;    int a[10][10];    printf ("Dati numarul de linii si coloane a matricei: ");    scanf ("%d %d", &lin, &col);    printf ("Introduceti elementele matricei:\n");    for (i = 0; i < lin; i++)    {        for (j = 0; j < col; j++)        {            scanf

Read More

Să se verifice dacă suma elementelor pozitive a matricei este numar impar – C

#include <stdio.h>intmain (){    int i, j, lin, col, sum;    int a[10][10];    printf ("Dati numarul de linii si coloane a matricei: ");    scanf ("%d %d", &lin, &col);    printf ("Introduceti elementele matricei:\n");    for (i = 0; i < lin; i++)    {        for (j = 0; j < col; j++)        {            scanf ("%d",

Read More

Să se calculeze sum și produsul elementelor matricei care: a) se divid cu 3; b) fiind împărțite la 2, au câtul număr par; c) se divid cu 3 sau cu 2; d) se divid cu 3, dar nu se divid cu 2 – C

#include <stdio.h>int main(){    int i,j,lin,col,sum,prod;    int a[10][10];    printf("Dati numarul de linii si coloane a matricei: ");    scanf("%d %d",&lin,&col);    printf("Introduceti elementele matricei:\n");    for(i=0;i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            scanf("%d",&a[i][j]);        }    }    for(i=0,sum=0,prod=1;i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            if(a[i][j]%3==0){                sum=sum+a[i][j];                prod=prod*a[i][j];            }        }    }    printf("\na) Suma - %d, Produs - %d",sum,prod);    for(i=0,sum=0,prod=1;i<lin;i++){        for(j=0;j<col;j++){            if((a[i][j]/2)%2==0){                sum=sum+a[i][j];                prod=prod*a[i][j];            }        }    }    printf("\nb)

Read More

Se dă matricea și numerele naturale p și q. Să se schimbe locurile: a) coloanelor p și q; b) liniilor p și q – C

#include <stdio.h>intmain (){    int a[10][10], b[10][10], c[10][10];    int lin, col, i, j;    int p, q, x;    printf ("Dati numarul de linii si coloane a matricei: ");    scanf ("%d %d", &lin, &col);    printf ("Introduceti elementele matricei:\n");    for (i = 0; i < lin; i++)    {        for (j = 0; j <

Read More