Home > Limba Romana

Eseu pe tema “Rolul mass-mediei, al literaturii și culturii, al științei și educației în evoluția limbii române ca limbă literară”

Eseu pe tema "Rolul mass-mediei, al literaturii și culturii, al științei și educației în evoluția limbii române ca limbă literară" Limba este un element de bază pentru orice noțiune. Acest "fundament", însă, nu poate exista fără alte elemente, care s-o dezvolte și să o mențină

Read More

Eseu pe tema “Personalități și opere ale literaturii române pe care le-aș prezenta unui prieten dintr-o țară străină”

Eseu pe tema "Personalități și opere ale literaturii române pe care le-aș prezenta unui prieten dintr-o țară străină" "Literatura unui popor este, în rezumat, un autoportret colectiv, un amplu tablou în mișcare" (Constantin Ciopraga). Reieșind din spusele criticului, un popor nu ar putea exista fără literatură. Întrucât personalitățile

Read More