Scrieţi cu cifre arabe numărul de locuitori atestaţi în anul 2020: a) în Republica Moldova – două milioane şase sute optzeci şi şase de mii şaizeci şi patru; b) în România – nouăsprezece milioane patru sute cinci mii o sută cincizeci şi şase; c) în China – un miliard patru sute patru milioane o sută douăzeci de mii

a) în Republica Moldova – două milioane şase sute optzeci şi şase de mii şaizeci şi patru: 2 686 064; b) în România – nouăsprezece milioane patru sute cinci mii o sută cincizeci şi şase: 19 405 156; c) în China – un miliard patru sute patru milioane o sută douăzeci de mii: 1 400

Read More